Centriranje trapa - Servis

Centriranje trapa - Servis

Vozilo ne treba samo pri velikim brzinama da bude sigurno za upravljanje već treba po mogućstvu i u gradskom saobraćaju da bude lako za okretanje. Auto centar "Tadić" u svom programu usluga za Vaš automobil može Vam pomoći oko problema vezanih za trap. Tu spadaju pneumatici, amortizeri, spone, oscilirajuća ramena kao i letva volana.

Ispravan i centriran trap obezbeđuje sigurnu, stabilnu i udobnu vožnju.
Uzroci koji dovode do lošeg stanja trapa su istrošenost i preveliki zazori (luftovi) u sponama, kuglama, oscilirajućim ramenima, letvi volana. Trap u ovakvom stanju može lako otkazati i onemogućiti upravljanje vozilom.

Centriranje trapa

Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Svrha ovog podešavanja je povećanje trajnosti gume i bolje držanje pravca automobila na ravnom putu. Geometrija vozila međutim nekada može biti narušena, sto prouzrokuje i nepravilan rad koji se odražava na gume. Naime, neujednačeno trošenje prednjih i zadnjih guma, kao i zanošenje vozila u jednu stranu u toku vožnje, mogu ukazati na nepravilno centriranje trapa. Nekad je potrebno centriranje "prednjeg trapa" a nekada sva četiri točka. To zavisi od konkretne situacije i od tipa automobila.Važno je napomenuti da se reglaža trapa mora vršiti u skladu sa proizvođačkom specifikacijom vozila.

 

  • Zamena spona
  • Zamena ramena
  • Zamena kočionih pločica
  • Zamena amortizera
  • Zamena ulja
    Auto DIAGNOSTIKA

 

Manifestacije su da vozilo vuče u stranu, trese pri određenim brzinama i nepravilno troši pneumatike. Obzirom na stanje naših puteva (rupe i neravnine) kao i loše navike vozača da prelaze preko ivičnjaka, potrebno je periodično vršiti pregled stanja trapa. I kada se otklone svi nedostaci na trapu, tada je potrebno izvršiti centriranje trapa, jer ono obezbeđuje sigurnu vožnju i pravilno trošenje pneumatika. Centriranjem izbegavate problem da vozilo vuče u stranu ili neprijatno trese pri određenim brzinama.

PREPORUKA: Centriranje trapa se radi jednom godisnje, na 10.000 km ili pri zameni novih guma, kontrolu treba raditi na 5000 km.

 

 Auto centar Tadic  Auto centar Tadic
 Auto centar Tadic  Auto centar Tadic
 Auto centar Tadic  Auto centar Tadic